กปภ.สาขาบ้านแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. _23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. _23/06/65


กปภ.สาขาบ้านแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 100 มม. _23/06/65

กปภ.สาขาบ้านแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ วัดป่าบ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ .ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ท่าทรายนพรัตน์ - บ้านหัวหาด  ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ .ขอนแก่น 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 23/06/65

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน