กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.- 16.00 น._23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.- 16.00 น._23/06/2565


กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.- 16.00 น._23/06/2565

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.- 16.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านเบญจรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเบญจรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน