ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 10.00-14.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 10.00-14.00 น.


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 10.00-14.00 น.

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-06-2022 10:00 ถึง 23-06-2022 14:00
สาเหตุ : จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อวางใหม่ งานติดตั้งประปาใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พื้นที่ปฏิบัติการ : ซอยโรงเรียนพาณิชย์ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : - ซอยชุมชนโรงเรียนพาณิชย์ - หมู่บ้านกาญจนทรัพย์ - ถนนกาญจนวนิช ซอย 13 (ซอยศูนย์สร้าทาง) ฝั่งตรงข้ามบ้านพักศูนย์สร้างทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 074550693

 
เลื่อนขึ้นข้างบน