กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ_21/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ_21/06/2565


กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ_21/06/2565

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า **

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อ

1.มีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อต่อระบบไฟฟ้าใหม่เข้าตู้เมนไฟฟ้าเดิม(MDB) บริเวณสถานีผลิตน้ำควนโดน

2.งานประสานท่อบริเวณอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง บริเวณสถานีผลิตน้ำควนโดน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- พื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย และ ควนกาหลง

- พื้นที่ตำบลควนโดน

- พื้นที่ตำบลฉลุง

- พื้นที่ตำบลบ้านควน

- พื้นที่ ม.1 ตำบลควนขัน

- พื้นที่ตำบลพิมาน

- พื้นที่ตำบลคลองขุดและตำมะลัง

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 24/06/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

** หมายเหตุ : ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหน้างานล่าสุด อยู่ระหว่างการประสานท่อฯ กลางแจ้ง

มีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน มีความล่าช้า

 
เลื่อนขึ้นข้างบน