กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว Passive control _21/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว Passive control _21/06/2565


กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว Passive control _21/06/2565

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันจันทร์ที่  23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น. (ประมาณ 3ชม.) 

เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว Passive control ช่วงเวลา 21.00-24.00 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ DMA หน่วยบริการเกษตรวิสัย

กปภ.สุวรรณภูมิ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน