กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _1/6/65 (2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _1/6/65 (2จุด)


กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _1/6/65 (2จุด)

1. กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตรงข้ามตลาดสดเทศบาล บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.เมืองจ.ชัยภูมิ  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ม.1, ม.2 และ ม.10 บ้านค่าย
- บ้านวังก้านเหลือง

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 1/6/2565

----------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 400 มม. บริเวณ สะพานคลองไผ่ บ้านโดนเปลือย ต.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลบ้านเขว้า , บ้านหนองบัวขาว ,บ้านโนนแดง , ตำบลโนนแดง , บ้านหัวหนอง , บ้านหลุบโพธิ์ , ตำบลตลาดแร้ง , ตำบลชีลอง , บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 02/06/65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน