กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณม.1 บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น _29/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณม.1 บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น _29/05/2565


กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณม.1 บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น _29/05/2565

กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณม.1 บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 29/05/2565 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน