กปภ.สาขาสาขาขลุง ประกาศปรับลดแรงดันน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำในถังน้ำใสเหลือน้อย คาดว่ามีท่อแตก_29/05/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสาขาขลุง ประกาศปรับลดแรงดันน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำในถังน้ำใสเหลือน้อย คาดว่ามีท่อแตก_29/05/2565


กปภ.สาขาสาขาขลุง ประกาศปรับลดแรงดันน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำในถังน้ำใสเหลือน้อย คาดว่ามีท่อแตก_29/05/2565

กปภ.สาขาสาขาขลุง ประกาศปรับลดแรงดันน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำในถังน้ำใสเหลือน้อย คาดว่ามีท่อแตก

จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดัน และไม่สามารถส่งน้ำไปยังสถานีผลิตน้ำพลิ้วได้ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

อำเภอขลุง (ทั้งหมด)  และอำเภอแหลมสิงห์ (ทั้งหมด ) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน