กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 4 จุด)_27/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 4 จุด)_27/5/2565


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 4 จุด)_27/5/2565

1. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว คืนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 02.00 น.

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 25265 (รวม 3 ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการstep test และ zero test

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านแกรนด์ วิลเลจ ,ทาวน์โฮม บ้านจารุวรรณ ,หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ,

หมู่บ้านศรีเพชร โครงการ 2 ,หมู่บ้านอ้อมน้อย ,หมู่บ้านบี.แอล พลาซ่า , .อาร์. แฟคตอรี่แลนด์ ม. 5 ต.อ้อมน้อย และหมู่บ้านปภาวรินท์ ม.9 ต.ไร่ขิง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 31/5/2565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซ.เพชรเกษม126

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในซ.เพชรเกษม126 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 30/5/2565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เพชรเกษม 91 ซ.14

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในซ.14 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.15 น. ของวันที่ 30/5/2565 รอน้ำเต็มระบบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  บริเวณ เพชรเกษม126

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดเก้าแสนถึงเพชรเกษม126 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 30/5/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน