กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเพื่อ_27/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเพื่อ_27/5/2565


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเพื่อ_27/5/2565

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเพื่อ

ติดตั้งปั๊มส่งน้ำบริเวณหน้าบจ.อาร์มสตรอง รับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ ถนน 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บจ.อาร์มสตรอง รับเบอร์ แอนด์ เคมีคัล - บริษัท หยงซิง สตีล จำกัด - สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ไปจนถึง วัดโคกอุดมดี ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 30/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน