กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง_18/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง_18/5/2565


กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง_18/5/2565

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่วงเวียน (ฝั่งวัดเขาบันไดอิฐ) ไปจนถึง ทางแยกดอนจุฬา ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 18/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน