กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าค่าย ช.พัน 2_18/5/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าค่าย ช.พัน 2_18/5/2565


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าค่าย ช.พัน 2_18/5/2565

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าค่าย ช.พัน 2

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.มรุพงษ์ 2 ฝั่งถนน, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ (ฝั่งองค์การโทรศัพท์) ค่าย ช.พัน 2, ตลาดโสธร, ถ.หน้าเมือง,

ถ.ยุทธดำเนิน, ถ.สุขเกษม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 18/5/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน