กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านขอน ม.1 ครัวคุณกานต์อาหารปักใต้_15/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านขอน ม.1 ครัวคุณกานต์อาหารปักใต้_15/1/2565


กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านขอน ม.1 ครัวคุณกานต์อาหารปักใต้_15/1/2565

กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านขอน ม.1 ครัวคุณกานต์อาหารปักใต้

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านขอน ม.1 ต.ปัว ซอยครัวคุณกานต์อาหาร ปักใต้ฝังซ้ายมือ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน