กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายส่งสัญญาณอัตโนมัติขาด บริเวณสถานีจ่ายน้ำคำบง_15/01/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายส่งสัญญาณอัตโนมัติขาด บริเวณสถานีจ่ายน้ำคำบง_15/01/2565


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายส่งสัญญาณอัตโนมัติขาด บริเวณสถานีจ่ายน้ำคำบง_15/01/2565

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายส่งสัญญาณอัตโนมัติขาด บริเวณสถานีจ่ายน้ำคำบง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านคำบง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน