กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ สายส่งสัญญาณระบบอัตโนมัติ _15/1/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ สายส่งสัญญาณระบบอัตโนมัติ _15/1/65


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ สายส่งสัญญาณระบบอัตโนมัติ _15/1/65

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ สายส่งสัญญาณระบบอัตโนมัติ บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคำบงขาด ด้วยจากรถบรรทุกอ้อยเกี่ยวสายสัญญาณระบบอัตโนมัติขาด   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านคำบงทั่วทั้งบริเวณ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน