กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 16.00 น เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด300มม._14/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 16.00 น เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด300มม._14/1/2565


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 16.00 น เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด300มม._14/1/2565

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 16.00 น เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด300มม.

บริเวณ ที่ก่อสร้างสะพานเข้าตัวเมืองวิเชียรบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลท่าโรงทั้งหมด ต.สระประดู่ ซอย4 เข้ามา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15/1/2565

หมายเหตุ ขอเพิ่มเวลาหยุดจ่ายน้ำ กปภ.วิเชียรบุรี เนื่องจากอยู่ในแม่น้ำป่าสัก ทำให้มีความลำบากในการซ่อมแซม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน