กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย_14/1/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย_14/1/65


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย_14/1/65

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในคืนวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2565

เพื่อดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ถนนพุทธมณฑล สาย 5 หน้าโครงการแฟคเตอรี่แลนด์ 1

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โครงการบาวาเรียนวิลล์ , เอ.อาร์.ที่. สแควร์ , หมู่บ้านแฟคตอรี่แลนด์ 1 , เอื้ออาทร ,

ซ.วัดเพลินเพชร , หมู่บ้านเพชรทวี ,โครงการมินิแฟคตอรี่ , หมู่บ้านแฟคตอรี่แลนด์ 2 , บ้านณภานนท์ , หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ 2 ,

มบ.แกรนด์วิลเลจ 3 , เอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 , หมู่บ้านณิชากร , หมู่บ้านณิชากร 2 , หมู่บ้านณิชากร 3 , โครงการภูมิชนก ,

เดอะคอมมอนทาวน์โฮม , เอื้ออาทรนครปฐม , หมู่บ้านฉัตรมณี 2 , หมู่บ้านปริญญาฉัตร 1 , มบ.ปริญญาฉัตร 2 , มบ.เทอเรสพาร์ค

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 00.10 น. ของวันที่ 16/01/2565 : รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน