กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปางมะผ้า_13/1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปางมะผ้า_13/1/2565


กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปางมะผ้า_13/1/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปางมะผ้า

และไม่สามารถเดินระบบผลิตน้ำประปาได้ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านวนาหลวงหมู่ 3 ตำบลถ้ำลอด

หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 14/01/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน