กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณโครงการหมู่บ้านอิงกว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_06/12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณโครงการหมู่บ้านอิงกว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_06/12/2564


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณโครงการหมู่บ้านอิงกว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_06/12/2564

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณโครงการหมู่บ้านอิงกว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บริเวณซอย5 หมู่1 บ้านสันขะเจ๊าะ ไปจนถึงโครงการหมู่บ้านอิงกว๊าน ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 06/12/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน