กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/12/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/12/64


กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/12/64

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มู่บ้านปางหมู ตลอดจนถึง โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.15 น. ของวันที่ 05/12/64(รอน้ำเต็มระบบ)

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน