กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตจ่ายน้ำขัดข้อง _05/12/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตจ่ายน้ำขัดข้อง _05/12/64


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตจ่ายน้ำขัดข้อง _05/12/64

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตจ่ายน้ำขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.น้ำลัด, ต.ริมกก,ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 05/12/64

 
เลื่อนขึ้นข้างบน