กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้างร้านขายผลไม้สามแยกต้นสัก ถ.สายลี้ - เถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง_05/12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้างร้านขายผลไม้สามแยกต้นสัก ถ.สายลี้ - เถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง_05/12/2564


กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้างร้านขายผลไม้สามแยกต้นสัก ถ.สายลี้ - เถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง_05/12/2564

กปภ.สาขาเถิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้างร้านขายผลไม้สามแยกต้นสัก ถ.สายลี้ - เถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.7 , ม.8 , ม.13 , ม.1 , ม.2 ,  ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 05/12/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน