กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อการหาจุดท่อแตก Step Test_30/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อการหาจุดท่อแตก Step Test_30/11/64


กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อการหาจุดท่อแตก Step Test_30/11/64

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อการหาจุดท่อแตก Step Test โดยวิธี Passive Contio เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.
สาขาสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และทำการล้างเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา ที่น้ำขุ่น,น้ำแดง, มีกลิ่น บริเวณหน่วยบริการพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 18.00-24.00 น. ของวันที่ 30/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน