กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยจันทร์วงค์1 หน้าโรงพยาบาลนครพนม(2จุด) _26/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยจันทร์วงค์1 หน้าโรงพยาบาลนครพนม(2จุด) _26/11/2564


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยจันทร์วงค์1 หน้าโรงพยาบาลนครพนม(2จุด) _26/11/2564

1.กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยจันทร์วงค์1 หน้าโรงพยาบาลนครพนม

ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครพนม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.อภิบาลบัญชา ตั้งแต่สี่แยกสำนักงานประปา จนถึงสี่แยกศาลากลาง

ซ.จันทร์วงค์ , ถ.สมุทรบรรหาร , ถ.อดุลยทาน , ถ.ศาลากลาง , ถ.ราชทัณฑ์ , ชุมชนหนองแสง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณร้านหนองแสงแก๊ส

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนหนองแสง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน