กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างวิเชียรบุรี_26/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างวิเชียรบุรี_26/11/2564


กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างวิเชียรบุรี_26/11/2564

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างวิเชียรบุรี ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านทราย ต.หินปัก ต.บางกะพี้ และ ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน