กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำสาขาหาดใหญ่ (2จุด)_26/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำสาขาหาดใหญ่ (2จุด)_26/11/64


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำสาขาหาดใหญ่ (2จุด)_26/11/64

1. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำสาขาหาดใหญ่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ ในเขตพื้นที่สาขาหาดใหญ่ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 26/11/2564

-------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. 

บริเวณถนนท่าไทร-บางหยี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

- ถ.ลพบุรีราเมศวร์ตั้งแต่หน้าสำนักงานที่ดินสาขาหาดใหญ่ถึงสพานโคกเมา

- ซ.ศิริสมบัต

- ถ.สาครมงคลฝั่งถนนลพบุรีราเมศวร์

- ถ.ท่าไทรบางหยีทุกซอยแยก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.10 น. ของวันที่ 26/11/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน