กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น._25/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น._25/11/2564


กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น._25/11/2564

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น.

เพื่อดำเนินการทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตำบลท่าโพฝั่งยาหอมหมอวิรัตน์ และทั้งหมด ม.3 ตำบลหมกแถว

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่26/11/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน