กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 01.00 น. เพื่อดำเนินการทำ Step Test เพื่อหาท่อรั่ว_25/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 01.00 น. เพื่อดำเนินการทำ Step Test เพื่อหาท่อรั่ว_25/10/64


กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 01.00 น. เพื่อดำเนินการทำ Step Test เพื่อหาท่อรั่ว_25/10/64

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. - 01.00 น. เพื่อดำเนินการทำ Step Test เพื่อหาท่อรั่ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สาย8 ถึง หมู่บ้านศรีจันทร์ , หมู่บ้านศุภมงคล 1และ 2 , หมู่บ้านสำราญวิลล่า , โรงเรียน ภปร. ถึงแยกคลองใหม่ วัดเดชา ฝั่งโรงเรียนนายร้อยทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 26/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน