กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น. ของวันอังคารที่26 ตุลาคม 2564_25/10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น. ของวันอังคารที่26 ตุลาคม 2564_25/10/2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น. ของวันอังคารที่26 ตุลาคม 2564_25/10/2564

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น. ของวันอังคารที่26 ตุลาคม 2564

1. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเทศบาล 2 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแก้วนิมิต 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านน้ำดิบ , บ้านนาเหนื่อ , บ้านคลองห้วยทราย , บ้านหนองน้ำใส , วัดเขาแก้ว , อ.พรานกระต่าย

(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 26/10/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน