กปภ.สาขาตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _14/10/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _14/10/64


กปภ.สาขาตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.  _14/10/64

กปภ.สาขาตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. 

บริเวณ สี่แยกนาขา  (สี่แยกหนองตรุด) ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนห้วยยอด (ทั้งหมด)  ต.นาตาล่วง ,ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 14/10/64 รอน้ำเต็มระบบ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน