กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _29/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _29/09/64


กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. _29/09/64

กปภ.สาขาปากพนัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.

บริเวณ ถนนชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน