กปภ.สาขาเบตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ (Step test) ในโซนพื้นที่ ยะรมขวา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา_29/09/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเบตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ (Step test) ในโซนพื้นที่ ยะรมขวา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา_29/09/64


กปภ.สาขาเบตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ (Step test) ในโซนพื้นที่ ยะรมขวา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา_29/09/64

กปภ.สาขาเบตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. ของวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564

เพื่อดำเนินการ (Step test) ในโซนพื้นที่ ยะรมขวา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- โซนยะรมขวา ถ.รัตนกิจ (ฝั่งขวา) ถึง หมู่บ้านสามดาว

- โรงพยาบาลเบตง

- ซ. ตลาดใหม่

- ซ.โรงอิฐ

- หมู่บ้านราโมง หมู่ที่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 29/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน