กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณหมู่บ้านบุรี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_19/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณหมู่บ้านบุรี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_19/09/2564


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณหมู่บ้านบุรี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_19/09/2564

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณหมู่บ้านบุรี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ชุมพูเพชร ถึง มบ.หนองสองห้อง , หน้าค่ายบุรฉัตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 19/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน