กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE400 มม.เนื่องจากทางหลวงขุดถูกโดนท่อชำรุด บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง_19/09/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE400 มม.เนื่องจากทางหลวงขุดถูกโดนท่อชำรุด บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง_19/09/2564


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE400 มม.เนื่องจากทางหลวงขุดถูกโดนท่อชำรุด บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง_19/09/2564

 

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ท่อ PE400 มม.เนื่องจากทางหลวงขุดถูกโดนท่อชำรุด บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง

ปากทางเข้าหมู่บ้านน้ำเค็ม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตั้งแต่บริเวณหมู่บ้านไอทีวีจนถึงหมู่บ้านพรุเตียว อ.ตะกั่วป่า

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน