กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงปากทางเข้าหมู่บ้านน้ำเค็ม_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงปากทางเข้าหมู่บ้านน้ำเค็ม_19/9/2564


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงปากทางเข้าหมู่บ้านน้ำเค็ม_19/9/2564

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงปากทางเข้าหมู่บ้านน้ำเค็ม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านไอทีวี จนถึง หมู่บ้านพรุเดียว อ.ตะกั่วป่า และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน