กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_19/9/2564


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา (ทั้งหมด 3 จุด)_19/9/2564

1. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านเลบที่338/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเจริญราษฎร์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.10 น. ของวันที่ 19/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณบ้านเลบที่338/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านอรสิริน5 ไปจนถึง หมู่บ้านทิพย์ภิรมย์ยางเนิ้ง (ถ.ซุปเปอร์ ฝั่งขาออก) และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.10 น. ของวันที่ 19/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณร้านภูการเบาะ สี่แยกแอร์พอร์ต ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ถนนมหิดล

- ถนนสนามบิน

- ถนนเชียงใหม่-หางดง ตั้งแต่ หน้าโลตัสหางดง ถึง แยกแอร์พอร์ต (ขาเข้าเมือง)

- ต.ป่าแดด อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 19/09/64 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน