กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณหอพักฮาน่า_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณหอพักฮาน่า_19/9/2564


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณหอพักฮาน่า_19/9/2564

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณหอพักฮาน่า ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าหอพักฮาน่า , หมู่บ้านฝ้ายคำแลนูด์ , หมู่บ้านก.ไก่ , หมู่บ้านบ้านสิงห์เคิ้ง. ต.บ้านกลาง อ.เมือง

จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 19/9/2564 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน