กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอย1 (จำนวน 2 จุด)_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอย1 (จำนวน 2 จุด)_19/9/2564


กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอย1 (จำนวน 2 จุด)_19/9/2564

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอย1 บ้านทุ่งงิ้ว จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ ไปจนถึง บ้านศรีดอนชัยทั้งหมด (ฝั่งตะวันตก) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 19/9/564

--------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PB ขนาด 40 มม.เข้ากับ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณหน้าซอยอู่สมหมาย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าหน่วยตำรวจ , ตระเวนชายแดน ไปจนถึง คลีนิกหมอน่าน

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 19/9/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน