กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยหลังสภ.ร้องกวาง_19/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยหลังสภ.ร้องกวาง_19/9/2564


กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยหลังสภ.ร้องกวาง_19/9/2564

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยหลังสภ.ร้องกวาง ม.1 ต.ร้องกวาง จากการดำเนิน

การดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยหลังสภ.ร้องกวาง ม.1 และ ม.2 ต.ร้องกวาง โซนหลังที่ว่าการอำเภอร้องกวาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 19/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน