กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย_14/9/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย_14/9/2564


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย_14/9/2564

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. - 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ถนนรัษฎา (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ถนนเจริญประเทศ ไปจนถึงแยกม้าขาว , ถนนจามเทวี (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่แยกม้าขาวไปจนถึงกองสวัสดิการสังคม
, สำนักงานเทศบาลลำปาง ได้แก่ ถนนจามเทวี ซอย 1 , ซอย 3 , ศูนย์ฝึกสุนัขดมกลิ่น , วัดศรีบุญโยง , โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนชีวิทยา , หมู่บ้านไพฑูรย์ , ถนนปงสนุก , ถนนเจริญประเทศ , ถนนบ้านดงพัฒนา ,
ถนนวังขวาฝั่งถนนบ้านดงไชยยา , ถนนเขื่อนยาง , หมู่บ้านเขื่อนวังพาร์ค

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 15/09/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน