กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อส่งน้ำประปา ขนาด 400 มม. บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บริเวณด้านซ้ายทางฝั่งเข้าเมือง  ต.ช้างเผือก , ต.ป่าตัน , ต.สันผีเสื้อ , ต.ตอนแก้ว , ต.แม่สา , ต.ริมใต้ , ต.ริมเหนือ และพื้นที่อื่นฯ ในเขตจ่ายน้ำของ กปภ. สาขาแม่ริม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย


จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 15/09/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

***********เนื่องจากมีน้ำท่วมเข้าจุดที่มีการซ่อม จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการซ่อมท่อออกไป ********

 
เลื่อนขึ้นข้างบน