กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน


กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C  ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 01-08-2021 09:30 ถึง 01-08-2021 18:00
สาเหตุ : กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ต.เวียงยอง และ ต.ป่าสัก ทั้งพื้นที่
รายละเอียดเพิ่มเติม : กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ A/C ขนาด 250 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณ ข้างโรงแรมอีซี่ 1 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
สอบถามได้ที่ : 053-511072

 
เลื่อนขึ้นข้างบน