กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _01/08/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _01/08/2564


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด  _01/08/2564

1.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณทางเข้าวัดใหม่บางปืน ต.นางตะเคียน อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านปรก ต.คลองเขิน ต.ลาดใหญ่ วัดใหม่บางปืน ต.นางตะเคียน ต.บางแก้ว ถ.เอกชัย (บางส่วน)

ต.แม่กลอง (บางส่วน) ชุมชนวัดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น.ของวันที่01/08/2564 รอน้ำเต็มระบบ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 630 มม. เนื่องจากทางหลวงขุดโดนท่อประปาแตกจากการขยายผิวถนน

และวางท่อระบายน้ำ  บริเวณสถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วัดประดู่ , ต.แหลมใหญ่ , ต.บางขันแตก ,

ต.คลองโคน,  ต.แพรกหนามแดง,  ต. ยี่สาร และ ต. ปลายโพงพาง(บางส่วน)  ต.คลองโคน , ต.แพรกหนามแดง , ต. ยี่สาร ,

ต. ปลายโพงพาง(บางส่วน) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 02/08/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน