กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น._31/07/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น._31/07/64


กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น._31/07/64

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาจุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

บริเวณแม่ข่ายจุน อ.จุน จ.พะเยา ทำให้สถานีผลิตน้ำไม่สามารถสูบน้ำดิบผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม่ข่ายจุน

ต.จุน , ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน (ทั้งหมด) จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 01/08/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน