กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่ บริเวณ เขตเทศบาลตำบลนาวรนิวาส _30/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่ บริเวณ เขตเทศบาลตำบลนาวรนิวาส _30/07/2564


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่ บริเวณ เขตเทศบาลตำบลนาวรนิวาส _30/07/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  ดำเนินการในวันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 21.00 น. - 24.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่ บริเวณ เขตเทศบาลตำบลนาวรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 01/08/64

 
เลื่อนขึ้นข้างบน