กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การประปาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน _22/07/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การประปาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน _22/07/64


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การประปาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน _22/07/64

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การประปาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน

มีเหตุปะเก็นหน้าจานท่อส่งน้ำโพหักฉีกขาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านปรก ต.นางตะเคียน ต.ลาดใหญ่ ต.คลองเขิน ต.บางแก้ว ต.แม่กลองบางส่วน

(ชุมชนวัดใหญ่ + บริเวณตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/07/64 รอน้ำเต็มระบบ 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน