กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว . (จำนวน 3 จุด) _22/07/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว . (จำนวน 3 จุด) _22/07/64


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว .  (จำนวน 3 จุด) _22/07/64

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สี่แยกสะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.เชียงใหม่วิวดอย,มบ.ปาล์มสปริง มบ.คุ้มพญา,มบ.ธารดง,มบ.สันป่าสัก

มบ.ช้างคำน้อย,กาดฝรั่ง ถนนเชียงใหม่-หางดง ตั้งแต่หน้าวัดสุวรรณประดิษฐ์จนถึงแยกสะเมิง(ขาเข้าเมือง)

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 22/07/64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ปากซอย 10 ตลาดใหม่ ม. 2

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ตลาดใหม่ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/07/64 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่399/118 มบ. ศิริพร 9 ต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านศิริพร9 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/07/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน