กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564เวลา 22.00-04.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จ_22/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564เวลา 22.00-04.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จ_22/07/2564


กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564เวลา 22.00-04.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จ_22/07/2564

กปภ.สาขาเลย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564เวลา 22.00-04.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จ

เพื่อดำเนินการเชื่อมประสานท่อเมนขนาด HDPE 400 มม. ที่หน้าร้านศรีปรีชา ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านนาเขิน , ศูนย์ราชการ , บ้านนาหนอง ,บ้านท่าแพ , ซอยรัชนีย์ , เขตเทศบาลเมืองเลย\ ,

บ้านกกม่วงชีบ้านใหม่ , บ้านแฮ่ , บ้านติดต่อบ้านแหล่งควาย อ.เมือง จ.เลย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564เวลา 22.00-04.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน