กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น._21/07/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น._21/07/2564


กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น._21/07/2564

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 630 มม. บริเวณตรงข้ามสถานีจ่ายน้ำน้ำคอก ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนสายระยอง-บ้านค่าย (ฝั่งขวา) ตั้งแต่สี่แยกเกาะกลอย ไปจนถึง สะพานน้ำคอก
- ถนนสะอาดพัฒนา , ถนนพัฒนูประเสริฐ (ทั้งสองฝั่ง)
- ถนนเชิงเนิน-ขากบกู (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่สี่แยกบ้านดอน ถ.36 ไปจนถึง สะพานคลองใหญ่
- ถนนสายบ้านแลง (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่สามแยกบ้านแลง ถ.สุขมวิท-วัดบ้านแลง ไปจนถึง วัดนาตาขวัญ
- ถนนสาย 36 (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกเกาะกลอย ไปจนถึง สามแยกไออาร์พีซี
- ถนนจันทอุดม (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่สี่แยกเกาะกลอย ไปจนถึง สามแยกโรงพยาบาลระยอง
- ถนนสาย ค.2 (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่สี่แยกถนนจันทอุดม ไปจนถึง สามแยกสองพี่น้อง สุขุมวิท
- ถนนสขมวิท (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่สามแยกโรงพยาบาลระยอง ไปจนถึง สามแยกไออาร์พีซี
- ถนนสุขุมวิท (ฝั่งขวา )ตั้งแต่สามแยกไออาร์พีซี ไปจนถึง จุดกลับรถตากาด

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 21/07/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน