กปภ.สาขาสงขลา ขอแจ้งหยุดให้บริการที่สำนักงาน (เป็นการชั่วคราว) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสงขลา ขอแจ้งหยุดให้บริการที่สำนักงาน (เป็นการชั่วคราว)


กปภ.สาขาสงขลา ขอแจ้งหยุดให้บริการที่สำนักงาน (เป็นการชั่วคราว)

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 21-07-2021 08:30 ถึง 02-08-2021 16:30
สาเหตุ : ตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ครอบคลุมจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19)
พื้นที่ปฏิบัติการ : เฉพาะส่วนสำนักงาน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : งานผลิต-จ่ายน้ำ และแก้ไขซ่อมแซมระบบประปา #ยังให้บริการตามปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 074550693

 
เลื่อนขึ้นข้างบน